the substitute พากย์ไทย กรุ๊ปเด็กนักเรียนระดับประถมที่หกได้รับความมั่นใจและความเชื่อมั่นว่าครูคนใหม่ของพวกเขาเป็นคนต่างด้าวที่น่าสยองเรื่องราวเกิดขึ้นในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งในเดนมาร์ก ที่ซึ่งมนุษย์ดาวอื่นมายังโลกเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับอารมณ์ของผู้คน กลับถูกกีดขวางโดยเด็กวัยหนุ่มแล้วก็เพื่อนพ้องๆของเขา ซึ่งพบว่าคุณเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของการสำรวจอวกาศเพื่อเก็บเนื้อเก็บตัวอย่างจากทั่ว จักรวาล. มันขึ้นกับคาร์ลแล้วก็ผองเพื่อนพ้องที่จะจะต้องกู้เมืองและก็โลกของพวกเขา พวกเขาอุตสาหะบอกบิดามารดา แม้กระนั้นพวกเขาทั้งผองเยาะเย้ยเมื่อรู้สึกว่าลูกๆของพวกเขาจะพูดเท็จคุณครูบางอย่างเกี่ยวกับผู้แทนเกรดหกใหม่นั้นผิดจะต้องนัก หากว่าคุณจะสามารถทำให้ผู้ดูแลทุกคนติดใจได้ แต่ว่าผู้เรียนก็เชื่อถือว่าการกระทำเย็นชา นอกทาง อ่านใจคนของ […]